Table of Contents Table of Contents
Next Page  11 / 74 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 11 / 74 Previous Page
Page Background

בתחומי המדעים וההנדסה אנחנו יכולים לשמור

על אופטימיות ולחזות כי המגמה הזו תמשך בשנים

הקרובות.

חשוב לזכור שבעשורים הראשונים של תעשיית

ההיי-טק, נראו בה מעט מאוד נשים – וגם

הבודדות שהצליחו להשתחל אליה, נותרו בדרך

כלל בתפקידים זוטרים יחסית. עם הזמן, נפתח

התחום יותר ויותר לאוכלוסיות חדשות – ובהן נשים

צעירות. מספר הצעירות הבוחרות ללמוד מקצועות

טכנולוגיים עדיין נמוך, אך עולה בהתמדה, ותוכניות

מיוחדות, ממשלתיות ואחרות, מבקשות לעודד

נערות להתמקד במקצועות ריאליים כבר בגיל

התיכון.

המאמץ נושא פרי וככל שיש עלייה בדרישה אנחנו

רואים שהנושא המגדרי הופך ללא רלוונטי. לראייה,

מנתונים שאספנו עולה כי אם מקרב המתכנתים

הן נשים – הרי שכאשר

13%

, רק

50-

ילידי שנות ה

.37%-

, מדובר כבר ב

90-

מדובר בילידי שנות ה

לשינוי תורמות גם היחידות הטכנולוגיות של צה"ל,

שבשנים האחרונות קולטות יותר ויותר נערות

לקורסים היוקרתיים ביותר שלהן".

מתכנתים ילידי שנות ה-

גברים

נשים

50'

87%

13%

60'

85%

15%

70'

82%

18%

80'

76%

24%

90'

63%

37%

ממוצע

78%

22%

עוד אומר סולומון כי "הפתיחות להעסיק נשים

בהיי-טק מגיעה, כאמור, עם הדרישה. לכן, בתחום

הפיתוח, שם יש מחסור אדיר במועסקים, יותר

ויותר נשים מצליחות להשתלב ואנחנו רואים

שההשתלבות שלהן נעשית גם בתנאים שווים

לגברים בתפקידים מקבילים – כלומר, תנאי השכר

דומים. מצד שני, בתפקידים "תומכי לחימה", כמו

, אנחנו עדיין רואים אפליה מגדרית. השינוי

CFO

29

יכול להגיע ממקום של רגולציה או תרבות. בן

שגדל על הגלובליזציה ועל זה שצבע עור, שפה

או מגדר לא רלוונטי, לחלוטין יכול להביא שינוי

מאוד מפלה

X-

גם לתחום זה. יחד עם זאת, דור ה

שהרבה

Y-

(והיום הוא גם מופלה), ואולי מדור ה

יותר פתוח, יגיע השינוי".

האיזון הנדרש בין חיים פרטיים ועבודה

"איזון זה עניין של דור ומודעות", מזכיר סולומון,

"הדור שנכנס עכשיו הוא דור האני והעצמי, ומעניין

אותו לחיות, והוא באמת לא חי בשביל לעבוד.

הביקוש לנשים מפתחות קשור יותר לדרישה, ולא

לנושא האיזון, וקשה להעריך מה היה קורה אם לא

היה מחסור כזה".

קבוצת תפקידים

מגמת שכר

שכר ממוצע

שנות ניסיון)

5-8(

גברים

נשים

פיתוח לצד שרת

+12%

₪ 23,450

)81%( ₪ 24,100

)19%( ₪ 21,700

פיתוח לצד לקוח

+8%

₪ 21,330

)82%( ₪ 23,200

)18%( ₪ 20,600

)IT(

טכנולוגיות מידע

+11.9%

₪ 22,439

)78%( ₪ 23,600

)22%( ₪ 21,900

פיתוח למובייל

+11.5%

₪ 23,353

)60%( ₪ 24,700

)40%( ₪ 22,100

קליניקה ורגולציה

+9.5%

₪ 18,416

)49%( ₪ 18,500

)51%( ₪ 18,300

פיתוח חומרה

+6.5%

₪ 33,360

)88%( ₪ 34,100

)12%( ₪ 31,300

מנהלי פרויקטים

+6%

₪ 26,689

)69%( ₪ 27,700

)31%( ₪ 25,100

ניהול תפעול

+5%

₪ 23,712

)83%( ₪ 24,000

)17%( ₪ 21,800

ניהול מכירות

+4%

₪ 23,724

)55%( ₪ 25,000

)45%( ₪ 19,800

בכירים

+4%

₪ 42,200

)85%( ₪ 43,800

)15%( ₪ 39,300

משאבי אנוש

+3%

₪ 16,060

)28%( ₪ 16,200

)72%( ₪ 15,300

בדיקות תוכנה

+2%

₪ 18,200

)52%( ₪ 18,400

)48%( ₪ 17,900

ניהול שיווק

+3%

₪ 26,577

)51%( ₪ 27,600

)49%( ₪ 23,900

תמיכת לקוחות

-8.5%

₪ 22,748

)66%( ₪ 24,400

)34%( ₪ 21,500

פיתוח עסקי

-12%

₪ 25,750

)74%( ₪ 27,100

)26%( ₪ 21,000

תנאי שכר לפי קבוצות שכר

11

DUN’S

100

ענף ההייטק והטכנולוגיה -

|

2016/17