Table of Contents Table of Contents
Next Page  15 / 74 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 15 / 74 Previous Page
Page Background

ל

Amcham)

שכת מסחר ישראל-אמריקה

פועלת ליצירת שותפויות בין חברות

(Israel

ישראליות ואמריקאיות במטרה להביא להצלחה

עסקית הדדית.

פעולה רבת עוצמה

לשכת מסחר ישראל-אמריקה היא ארגון של חברות

ויחידים בראשות עופרה שטראוס ויו"ר כבוד שגריר

ארה"ב בישראל, דניאל שפירו.

, הלשכה מתמקדת בקידום והרחבת

1965-

מאז הקמתה ב

הסחר וההשקעות הדו-צדדיים בין ישראל לארה"ב.

הלשכה היא הלשכה הדו-לאומית הגדולה בישראל והנציגה

המקומית הבלעדית של לשכת המסחר של ארה"ב,

מיליון חברים. ייצוג

3-

שמושבה בוושינגטון, עם יותר מ

הלשכה של ארה"ב, יחד עם קשריה עם גופים וארגונים

המעורבים בזירת העסקית בין שתי המדינות וביניהם:

גופים ממשלתיים, נציגי מדינות הסחר הפועלים בישראל,

לשכות מסחר אחיות ברחבי ארה"ב, נספחים של ישראל

וגופים עסקיים, מסייע בקידום ויצירת קשרים עסקיים

המגדילים את היקפי הסחר בין שתי המדינות.

שותפות של מובילי עסקים

הנהלת לשכת מסחר ישראל-אמריקה מורכבת ממנכ"לים

ומנהלים בכירים של חברות ישראליות ואמריקאיות

מובילות כגון: אבוט מעבדות, אמריקן אקספרס, בואינג,

גוגל, טבע, יבמ, יונייטד, מיקרוסופט, נובל אנרג'י,

סיטיבנק, סיסקו, פטקו אינטרנשיונל, פליינג קרגו, טבע

ושטראוס, כמו גם נציגים מקומיים של מדינות בארה"ב

כגון: אוקלהומה, אילינוי, אינדיאנה, דלוור, ניו מקסיקו,

ניו יורק, פנסילבניה ועוד.

הלשכה וחבריה פועלים ליצירת הזדמנויות ושותפויות

עסקיות במטרה לשפר את היזמות, ההשקעות והפעילות

העסקית בין שתי המדינות. הלשכה משמשת כפלטפורמה

ליצירת קשרים עסקיים בין אנשי עסקים משתי

המדינות.

פריצות דרך עסקיות

וועדות מקצועיות בלשכת מסחר ישראל-אמריקה פועלות

להסרת חסמים, ליצירת יזמות, שיתופי פעולה עסקיים

מיליארד

40-

ולהגברת הסחר הדו-צדדי המסתכם ביותר מ

דולר בשנה.

פעילויות הלשכה תורמות להפיכתה של ישראל

לאטרקטיבית יותר עבור חברות אמריקאיות, במקביל

לחיזוק מעמדה של ישראל בעולם בתחום החדשנות.

חברות עם ערך מוסף אמיתי

החברים בלשכת מסחר ישראל-אמריקה הם הכוח המניע

שלה.

הלשכה מעודדת את חבריה להצטרף לאחת מחברויות

היוקרה: יהלום, פלטינה וזהב.

לתוכניות אלה ערך רב והן מותאמות במיוחד לצרכים

ולתחומי עניין של כל חברה. חברי הלשכה שותפים

לפעילויות השוטפות והנרחבות שמפגישות בין חברות

ומומחים משתי המדינות, משלחות בראשות מושלי מדינות

בארה"ב, נציגי סחר של מדינות בארה"ב הפועלים בישראל,

נציגי שגרירות ארה"ב בישראל, פקידי ממשלה ועוד.

ש נ ת י ס ו ד

1965

ת ח ו ם ע י ס ו ק

קשר עסקי בין חברות ישראליות

ואמריקאיות

ד י ר ק ט ו ר י ו ן

מנהלי חברות ישראלים

ואמריקאים בכירים

מ נ ה ל י ם ב כ י ר י ם

סמנכ"ל

ד"ר אריאלה חזי-אשכנזי

עופרה שטראוס

יו"ר

עודד רוז

מנכ"ל

6492702

, תל אביב

35

שד' שאול המלך

03-6952341

טלפון:

03-6971272

פקס:

amcham@amcham.co.il www.amcham.co.il

לשכת מסחר ישראל-אמריקה

לשירותכם בכל עת

łĭıĿĹĺ łĭıĭĸĶīĮĬ łijŀĺĬĭ Łĭļıį ō

עזרה באיתור והתאמת שותפים ובמידע עסקי

רלוונטי.

שיתוף מידע מסחרי

ō

הפצת מידע הקשור בסחר בין שתי המדינות.

ארגון סמינרים מקצועיים, כנסים

ō

ואירועים בלעדיים

ויזות לארה"ב

ō

סיוע בהליך קבלת ויזה לארה"ב.

ŀįĹ ıĶĹį łŀĹĬ ō

ķıĩ ŀįĹ ıĶĹį łŀĹĬĭ ĬĴĭĺļ ıļĭłıŁ ĵĭīıĿ ō

שתי המדינות.

אירוח משלחות סחר

ō

אירוח משלחות עסקיות וביקורי מושלי מדינות

מארה"ב.

י ו " ר כ ב ו ד

דניאל שפירו

שגריר ארה"ב

מועדון חברי הלשכה ארח את: סימה וואקנין )המשרד לעניינים אסטרטגיים(, עו"ד דניאל

(, ערן שישון )אפקו בינ"ל(.

HFN

רייזנר )משרד

: עודד רוז, עופרה שטראוס, מוריס קהאן, דניאל שפירו,

2016

האירוע השנתי של הלשכה

שגריר ארה"ב.

לשכות מסחר

15

DUN’S

100

ענף ההייטק והטכנולוגיה -

|

2016/17