Table of Contents Table of Contents
Next Page  29 / 74 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 29 / 74 Previous Page
Page Background

כללי

1

גוגל ישראל

2

פייסבוק ישראל

3

אינטל

4

אפל ישראל

5

וויקס

6

אלביט מערכות

7

היולט פקרד ישראל

8

מיקרוסופט ישראל

9

תע"א

41

10

רפאל

42

11

אמדוקס

40

12

איביי ישראל

13

סימילארווב

14

יבמ ישראל

15

איירונסורס

16

נובה

45

17

פריון נטוורק

18

טבע תעשיות פרמצבטיות

19

אאוטבריין

20

מלאנוקס טכנולוגיות

44

21

פאנאיה

48

22

אורקל ישראל

23

צ'ק פוינט

24

טבולה

25

נייס

דירוג חברות ההייטק שהכי טוב לעבוד בהן

שם החברה

פרופיל

ראה עמוד

2016

דירוג

כיצד בוצע הדירוג

מה בדקנו?

•במסגרת הדירוג התמקדנו בארבעה פרמטרים, אשר הינם בעלי

השפעה מהותית על שביעות הרצון ממקום העבודה:

. תנאי שכר והטבות

1

. יציבות תעסוקתית

2

. פיתוח קריירה

3

. חווית סביבת עבודה

4

הפרמטרים

4

במסגרת הדירוג יצרנו טבלה משוקללת על סמך

חברות ההייטק שהכי טוב לעבוד

25

הנ"ל, אשר מציגה את

בהן.

מתודולוגיית הדירוג

מודל הדירוג מתבסס על שקלול נתונים שנאספו ממס' מקורות:

•ניתוח איכותני המתבסס על שאלונים מפורטים שהתקבלו

מהחברות, אשר יצרו בסיס השוואתי לתנאים שמציעה כל חברה

בפרמטרים השונים.

) בחברות הייטק

HR(

סקר שבוצע בקרב מנהלי משאבי אנוש

לגבי החברות הנתפסות בעיניהם כחברות ההייטק שהכי טוב

לעבוד בהן.

•סקר שבוצע בקרב עובדים בתעשיית ההייטק אשר בדק מוניטין –

מיהן חברות ההייטק הנתפסות בעיניהם כחברות שהכי טוב לעבוד

.)Experis Israel

בהן (הסקר נערך בשיתוף חברת

.

Experis Israel

* הסקר נערך בשיתוף חברת

29

DUN’S

100

ענף ההייטק והטכנולוגיה -

|

2016/17