Table of Contents Table of Contents
Next Page  8 / 74 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 8 / 74 Previous Page
Page Background

29%-

מסך חברות ההייטק), זו עלייה של כ

6%-

בשש השנים האחרונות.

אינדיקטור נוסף שמצביע על בגרות התעשייה ועל

העלייה בשווי הגלום, הוא העלייה בכמות הסטארט

.Bootstrapped-

אפים שמאריכים את תקופת ה

ממגמה זו ניתן להסיק שיותר סטארט אפים

מתנהלים במבנה הוצאות רזה ומעדיפים להגיע

לשלב גיוס מאוחר בשווי גבוה יותר. מספר החברות

23%-

, כ

1,100-

עומד על כ

Bootstrapped

שפועלות

מכלל חברות הסטארט אפ בתעשייה המקומית.

בגרות בתעשייה

אחד המאפיינים הבולטים בתעשייה המקומית

בשנים האחרונות, הוא הגידול במעורבות של יזמים

, מספר היזמים שהקימו

2010

מנוסים יותר. בשנת

וניהלו חברת סטארט-אפ, לפחות פעמיים, עמד על

חלקם

2016

מכלל היזמים באותה שנה. בשנת

16%

של יזמים שהקימו וניהלו חברת סטארט-אפ, לפחות

. תרומת ניסיונם של יזמים,

27%-

פעמיים, גדל ל

להתפתחות ענפי ההיי-טק בישראל היא מכרעת.

יזמים מנוסים בונים חברה לטווח ארוך יותר, על פני

מחזור ההון, הם מאפשרים סיכויי שרידות גבוהים

יותר, היקפי גיוס גדולים יותר ומצמיחים חברות

בשלות יותר. יש יותר יזמים מנוסים עם מקורות

עצמיים שמסוגלים לבנות יותר חברות בוגרות.

הערים המובילות בתעשיית הייטק

10

אחד הקטליזטורים של תעשיית ההייטק הוא האקו-

סיסטם שהתעשייה פועלת בו, בין אם זה קרבה

הערים

10-

למשקיעים, לאקדמיה או להון אנושי. ב

המובילות בכמות חברות ההייטק בישראל, פועלות

מחברות ההייטק, כאשר תל אביב מובילה

62%-

כ

מסך חברות

28%-

את הרשימה בפער גדול עם כ

הערים

10-

ההייטק. אותן חברות הייטק שפועלות ב

מסך גיוסי ההון בתעשייה

80%-

המובילות, גייסו כ

. חברות ההייטק הפועלות בתל אביב

2016

בשנת

.2016

מסך גיוסי ההון בתעשייה בשנת

42%-

גייסו כ

הערים המובילות הם

10-

התחומים המובילים ב

תחומי האינטרנט, תכונה ומערכות מידע לארגונים

ומדעי החיים. התרומה ליצירת האקו סיסטם בערים

הללו, יכולה להיות דווקא מתוך משיכת חברות

הייטק בוגרות לאותה עיר.

האתגר המרכזי – המחסור בהון אנושי

המחסור בהון אנושי מיומן, בעיקר בתחומי התוכנה

והאינטרנט, ממשיך להיות האתגר הגדול ביותר של

התעשייה המקומית – קצב גידול המשרות השנתי

בענפי ההיי-טק, בשלוש השנים האחרונות, עמד

משרות שכיר חדשות, בעוד

9,000-

בממוצע על כ

13,000-

שפוטנציאל קצב הגידול השנתי עמד על כ

משרות שכיר חדשות. הביקוש להון אנושי מגיע

בעיקר "מלמטה" – מחברות סטארט אפ וחוברות

צומחות, בעוד שהחברות הבוגרות מתייעלות בכוח

אדם בשנים האחרונות, עם גלי פיטורים גדולים.

עלינו לצמצם את הפער בין הביקוש להון אנושי

בתעשייה לבין ההיצע, באמצעות הכוונה ממשלתית

להגדלת היקף זכאי תעודת בגרות שהשלימו

מקצועות ליבה להמשך לימודים גבוהים בתחומי

יח"ל, פיזיקה

5

הטכנולוגיה, כגון מתמטיקה

וכימיה.

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Semiconductors

Miscellaneous

Technologies

Life Sciences

IT & Enterprise

Sfotware

Internet

Communications

Cleantech

התפלגות החברות הגדולות לפי תחום עיסוק

40

60

61

57

54

32

81

עיר

% מתעשיית ההייטק

מספר חברות הייטק

תחום פעילות עיקרי

תל אביב

27.61%

1,836

Internet

הרצליה

6.71%

446

IT & Enterprise Software

ירושלים

5.07%

337

Life Sciences

חיפה

4.36%

290

Life Sciences

רמת גן

4.35%

289

Internet

פתח תקווה

4.02%

267

IT & Enterprise Software

רעננה

3.32%

221

Internet

נתניה

2.66%

177

Life Sciences

כפר סבא

2.15%

143

IT & Enterprise Software

רחובות

2.08%

138

Life Sciences

הערים המובילות בתעשיית הייטק

10

400

+6%

350

+4.2% YTY

300

250

200

2016

2015

2010

עובדים

100-

חברות הייטק עם יותר מ

תעשיית ההייטק - תמונת מצב

(המשך)

8

2016/17

|

DUN’S

100

ענף ההייטק והטכנולוגיה -